Zásady ochrany soukromí firmy Salon Professional s.r.o.

Marketingový souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se směrnicí EU platné od 25.5.2018

Vážená paní, vážený pane,

děkujeme Vám jménem společnosti Salon Professional s.r.o. za důvěru, kterou jste projevili udělením Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely naší společnosti. Společnost Salon Professional s.r.o. již dnes zpracovává osobní údaje na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Vzhledem k požadavkům nové evropské legislativy v oblasti ochrany osobních údajů (Nařízení EU č.2016/679) zůstávají tyto souhlasy v platnosti pouze do 24.5.2018. Abychom Vám mohli i po tomto datu zajistit nabídku našich služeb a novinek, které jsou pro Vás zajímavé a naopak Vás nezahlcovali nabídkami, které by Vás nemusely zaujmout, potřebujeme od Vás tento nový souhlas: „Uděluji tímto souhlas s využitím mých osobních údajů uvedených v poptávkovém formuláři společnosti Salon Professional s.r.o. sídlem Pod bání 8, Praha 8, PSČ 180 00, pro účely zasílání marketingových informací týkajících se produktů této společnosti, obchodních sdělení, nabídky obchodu a služeb, a to až do případného odvolání souhlasu. Tento souhlas se týká zpracování mých osobních údajů od 25. 5. 2018, kdy vstupuje v účinnost nová legislativa EU pro zpracování osobních údajů. Udělení tohoto souhlasu nemá vliv na dosavadní marketingový souhlas, který jste ode mne případně získali již dříve. Souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat.

Beru na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je v daném případě dobrovolné a že mohu udělený souhlas odvolat oznámením doručeným společnosti. Dále beru na vědomí, že mám práva dle § 11 a 21 z. č. 101/2000 Sb., tj. právo požádat o vysvětlení nesrovnalostí ohledně zpracování mých osobních údajů a případně právo požadovat přijetí opatření k nápravě, nebo se případně mou obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, kde mohu požadovat nápravu.“